آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم دعای ناد علی

دعای ناد علی مغربی برای هر حاجتی فوری

دعای ناد علی مغربی برای هر حاجتی فوری سلام دوستان امیدوارم حال همه شما خوب باشه.در روزهای آخر دیدو بازدید هستیم و امیدوارم که روزهای شاد و خرمی رو در کنار خانواده ها و اقوام گذرانده باشید و همچنین این روزها تمام مسافرین هم دارند به…

ختم دعای قاموس قدرت

ختم دعای قاموس قدرت بدانکه این دعای جلیل القدر است و عدد کبیرش چهل و یک مرتبه و عدد صغیرش هفت مرتبه و باید از نا اهلان دریغ دان که موجب وبال نگردد. هر گاه خواستی شروع به خواندن این دعوت کنی.باید اجتناب نماید از بدی و حرام و شروع در مداومت…
متن دوم