آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم دعای صنمی قریش برای مطالب و حوائج مشروعه

ختم دعای صنمی قریش برای مطالب و حوائج مشروعه

ختم دعای صنمی قریش برای مطالب و حوائج مشروعه با سلام خدمت همه دوستان گلم در این قسمت ختم دعای صنمی قریش رو با توضیحات کامل و همچنین بعضی از دوستان هم تجربیاتی که با این دعا داشتند را در این بخش براتون قرار میدم. دعایی هست به نام صنمی…
متن دوم