آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختم آية الکرسي بطريقه ده وقف

ختم آیه الکرسی بطریقه ده وقف

ختم آية الکرسي بطريقه ده وقف سلام به همه دوستان عزیزم.این ختم برای حاجات  و  همچنین احضار شخص و دفع شر می باشد.و فوق العاده مجرب است اگر برای حاجات و دفع شر میخوانید باید تا چهل روز باشد اگر برای احضار شخص میخوانید تا هفت روز باشد…
متن دوم