آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ختمی جهت رسیدن به صفای ظاهر و باطن

ختمی جهت رسیدن به صفای ظاهر و باطن

ختمی جهت رسیدن به صفای ظاهر و باطن سلام به همه دوستان عزیزم امیدوارم که حال همه دوستان خوب بوده باشه و روزهای خوشی رو سپری کنید امروز ختمی رو به شما عزیزان اموزس میدم که با انجام این ختم صفای ظاهری و باطنی پیدا میکنید و برای شما جلای…
متن دوم