آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاک تربت امام حسین

شفا با خاک تربت سید الشهدا

شفا با خاک تربت سید الشهدا سلام به همه عزیزان از جمله آثار و برکات قطعى تربت پاک سیدالشهدا (ع) شفا بودن آن براى دردها و آلام انسان است . روایاتى که دلالت بر این امر دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول : روایاتى است که شفا بودن را…
متن دوم