آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

خاتم سليمان

لـــوح خاتم حضرت سلیمان

لوح خاتم سلیمان خیلی از ایمیلهایی که در مورد نقش خاتم سلیمان و انگشتر خاتم سلیمان به همراه خواص را سوال کردند.کامل ترین توضیحات مربوط به این خاتم را تنها در کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد حضرت آیت الله العظمی علامه مرحوم نجفی…
متن دوم