آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حکایت های اخلاقی

حکایت اخلاقی,سیه روی

حکایت اخلاقی سیه روی اورده اند خلیفه مهدی عباسی در خواب دید که صورتش سیاه شد همین که از خواب بر خاست تمام خواب گذاران را جمع کرد و خوابش را برای انها نقل کرد همه اظهار عجز و ناتوانی کردند و گفتند تعبیر این خواب نزد استادمان…

حکایت اخلاقی,علت ظلم

روزی شعبی,حجاج را از ظلم و ستم تحذیر و به عدل و داد ترغیب میکرد.حجاج نیز دیناری طلا برداشت,وزن و عیار آن را سنجیده و به دست شعبی داد و گفت:پیش صراف ها ببر و از وزن و عیار این دینار سوال کن.شعبی نزد چندین صراف رفت.هر یک به طمع این که دینار…

حکایت اخلاقی

با سلام خدمت دوستان خوبم. یه بخش در این سایت اضافه کردم با عنوان حکایت اخلاقی,که در این بخش داستان ها و حکایت های شیرین و آموزنده از بزرگان و امامان معصوم قرار خواهد گرفت. در این بخش  بعد هر داستان و حکایت اگر مایل بودید,نتیجه ای که از…
متن دوم