آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حضرت علی

توسل به حضرت امیرالمومنین علیه السلام,جهت برآمدن حاجت

توسل به حضرت اميرالمومنين عليه السلام هر كس در ثلث آخر شب دو ركعت نماز بخواند با حضور قلب و بعد از آن سر به سجده گذارده چهل مرتبه اين جمله را بگويد و حاجت خود را از خدا بخواهد: اللهم انى اسئلك بروح على ابن ابيطالب الذى ما اشرك…
متن دوم