آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حرکت کبری یوگا

یوگا درمانی,حرکت کبری یوگا,بهو جانک آسانا

حالت کبری  «بهو جانک آسانا»  این حالت را مرتاضان هندی «بهوجانک آسانا» می‌گویند. مطابق شکل زیر بر روی شکم دراز بکشید، کف دست‌ها را روی زمین بگذارید، بازوها چسبیده به پهلو، حالا سعی کنید هر چه می‌توانید سر خود را بالا بیاورید به نحوی که ناف…
متن دوم