آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حروف های مقطعه

حروف مقطعه قرآن

حروف مقطعه قرآن   قرآن 114 سوره دارد و در 29 سوره ملاحظه مي كنيم كه بعد از«بسم الله الرحمن الرحيم »سوره با حرفي آغاز شده است كه در اصطلاح مفسران آنها را «فواتح السور» يا «حروف نوراني» و يا «حروف مقطعه» مي نامند . اين حروف مقطعه در…
متن دوم