آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حروف جفر

مباحثی در مورد جــفر

مباحثی در مورد جــفر جَفر یا علم‌الحروف، از علوم خفیه است و به ادعای باورمندان، به تفسیر حروف و اسما، از طریق قواعدی که در آن تعریف شده می‌پردازد. به عبارت دیگر، جفر به دست آوردن مجهولات (پاسخ) است، از روی کلمات جملهٔ سوال به‌علاوهٔ…
متن دوم