آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حروف ابجد کبیر

ابجد کبیر(جمل)

ابجد کبیر(جمل) ارزش حروف ابجد کبیر به شرح زیر هستند: ترتیب حروف در ابجدها به نسبت زبان تفاوت دارند به عنوان مثال در زبان فارسی گ=۲۰ چ=۳ پ=۲ ژ=۷ ****************************** با عضو شدن در کانال تلگرام…

حروف ابجد و اعداد آن

حروف ابجد و اعداد آن اذکار اسماء الله است و سه حساب دارد ( کبیر متوسط صغیر ) و اثرات انها هم به همان نسبت ((کبیر )) ((متوسط) است در تمام ((اذکار )) ابجد کبیر به کار میرود و اصولا همه چیز بر روی اعداد است و اعداد هم طبیعتهای مختلف دارند…

حروف ابجد کبیر,حروف ابجد صغیر

برگرفته از نرم افزار متاسافت حروف ابجد کبیر,حروف ابجد صغیر بزرگان علم حروف، حروف را به اشکال مختلفی تقسیم کرده اند از جمله ابجد کبیر، ابجد صغیر، ابتث کبیر،ابتث صغیر. ابجد بر دو قسم است: الف: ابجد کبیر ب: ابجد صغیر ابجد کبیر…
متن دوم