آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن

حرام بودن سحر و جادو و احضار جن بسياري از هموطنان شايد شنيده باشند كه نظام ما با رمالان و افراد جن گير برخورد قانوني مي كند اما هنوز نمي دانند كه كار اين گروه ، شرعاً نيز حرام است . مرحوم صاحب جواهر كه فقهاي اخير رساله عمليه خود را به…
متن دوم