آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت سر

طب امامان درس ۱۹,حجامت سر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق حجامت در سر 1 . امام صادق فرمود : حجامت در سر ، انسان را از بیماری پناه می دهد ، جز مرگ ، که از منتهی الیه ابروی راست تا گودی پشت سر حجامت شود . 2 . امام صادق فرمود : حجامت بر روی سر…

طب امامان درس دوازدهم,نهی از حجامت در هنگام ناشتا

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس دوازدهم,نهی از حجامت در هنگام ناشتا 1 . امام صادق به عمار ساباطی فرمود : نظر شما در مورد حجامت چیست ؟ گفت : نظر ما این است که حجامت در هنگام ناشتا ، بهتر از حجامت…
متن دوم