آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت سر برای ریزش مو

طب امامان درس ۱۹,حجامت سر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق حجامت در سر 1 . امام صادق فرمود : حجامت در سر ، انسان را از بیماری پناه می دهد ، جز مرگ ، که از منتهی الیه ابروی راست تا گودی پشت سر حجامت شود . 2 . امام صادق فرمود : حجامت بر روی سر…
متن دوم