آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت سر+ریزش مو

طب امامان درس ۱۹,حجامت سر

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق حجامت در سر 1 . امام صادق فرمود : حجامت در سر ، انسان را از بیماری پناه می دهد ، جز مرگ ، که از منتهی الیه ابروی راست تا گودی پشت سر حجامت شود . 2 . امام صادق فرمود : حجامت بر روی سر…
متن دوم