آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت ساکرال

طب امامان درس دوازدهم,نهی از حجامت در هنگام ناشتا

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق طب امامان درس دوازدهم,نهی از حجامت در هنگام ناشتا 1 . امام صادق به عمار ساباطی فرمود : نظر شما در مورد حجامت چیست ؟ گفت : نظر ما این است که حجامت در هنگام ناشتا ، بهتر از حجامت…
متن دوم