آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حجامت+درمان جوش صورت

طب امامان درس۱۶,نشانه های هیجان خون

برگرفته از مجموعه نرم افزار صدباب طب امام صادق نشانه های هیجان خون 1 . امام صادق فرمود : هیجان و جوشش خون سه نشانه دارد : 1 - جوش و دمل 2 – خارش   3 - مورمور شدن بدن همچنین میتوانید نرم افزار کامل و جامع طب امام صادق را دانلود کنید
متن دوم