آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حالت چهارم تا ششم هیپنوتیزم

حالت چهارم تا ششم هیپنوتیزم

حالت چهارم تا ششم هیپنوتیزم حالت چهارم: لتارژی پس از خواب سمنامبول و درجات مختلف آن، خواب لتارژی حاصل می‌شود که سنگین‌تر از سمنامبولیسم است. تلخی و شیرینی را در این حالت معمول احساس نمی‌نماید، هیچ‌گونه صداهای ارجی را نمی‌شنود، به هر عضوی…
متن دوم