آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

حافظه

میتوان حافظه را دستکاری کرد

میتوان حافظه را دستکاری کرد  هر کس خاطراتی دارد که ترجیح می‌دهد آنها را فراموش کند. آیا این امکان وجود دارد که حافظه را ویرایش کنیم و برای همیشه از خاطرات ناخوشایند خلاص شویم. هر چند که این امر تا اندازه‌ای تخیلی به نظر می‌رسد، اما گروهی…
متن دوم