آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جن گیری

همه چیز درباره جــــن

دانلود کتاب همه چیز در مورد جن    در این کتاب با تمام  راز و رمزهای جن اشنا میشوید و این کتاب به خیلی از پرسشهای شما پاسخ میدهد. شما در این کتاب میخوانید موکل یعنی چی؟ موکل فرشته است یا جن؟ موکل رو میشه احضار کرد؟ تسخیر…
متن دوم