آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جشن تولد

جشن تولد یک سالگیت مبارک,این اپلای

جشن تولد یک سالگیت مبارک,این اپلای اتفاق خجسته ای بود تصمیم به نوشتن در محیط مجازی یکسال از تولد این وب نوشت که حاصل تعامل من با خودم بود گذشت.سالی سرشار از ارتباط با دوستانی که خیلی ها رو را هنوز ندیده ام اما…
متن دوم