آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جدول قمر در صور فلکی عقرب سال 1398

جدول قمر در عقرب سال ۱۳۹۸

جدول قمر در عقرب سال 1398 قمر در عقرب چیست و چه اعمالی در ایام قمر در عقرب منع شده است ؟ قمر در عقرب به این معنا است که برای ساکنین زمین، کره ماه برابر صورت فلکى عقرب‌‌ واقع شده است، ماه (قمر) در طول یک سال قمری، که حدود ۲۹٫۵ روز
متن دوم