آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جدول روزهای نحسی

ساعات ۱۶ الی ۲۹ ماه ربیع الاول سال ۱۴۳۵ هجری قمری

ساعات 16 الی 29 ماه ربیع الاول سال ۱۴۳۵ هجری قمری روزهای قمر در عقرب: ورود قمر به برج عقرب:جمعه 22 ماه ربیع الاول برابر است با چهار بهمن ماه ساعت 00:33 نیمه شب خروج قمر از برج عقرب:دوشنبه 24 ماه ربیع الاول برابر است با ششم…
متن دوم