آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

جادو برای پولدار شدن

بهترین دعا برای ثروتمند شدن

بهترین دعا برای ثروتمند شدن سلام خدمت همه دوستان این ختم برای هر ماه نیست فقط برای زمانی که اولین ماه قمری روز دوشنبه باشد,میتواند از این نسخه استفاده کنید اگر اول ماه (قمری) روز دوشنبه بود، از روز اول تا چهاردهم، سوره واقعه خوانده…
متن دوم