آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توقف

چگونه زمان را متوقف کنیم

چگونه زمان را متوقف کنیم انگار عقربه های ساعت شمایی که مسئولیت انجام دادن هزار و یک کار ریز و درشت را به عهده گرفته اید، تندتر می چرخد و حتی اگر روزتان 40 ساعت هم بشود، باز هم کارهای انبارشده روی هم تمام نمی شوند. اگر همیشه به قرارهایتان…
متن دوم