آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توضیح و تعریف هیپنوتیزم معالجی برای بیمار

توضیح و تعریف هیپنوتیزم معالجی برای بیمار

توضیح و تعریف هیپنوتیزم معالجی برای بیمار قبل از این‌که شروع به هیپنوتیزم کردن بیمار نماییم، باید هیپنوتیزم را برای بیمار تعریف کنیم. زیرا بسیاری از اشخاص وجود دارند که حتی کلمه «هیپنوتیزم» را نشنیده‌اند و کسانی هم که هیپنوتیزم را…
متن دوم