آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توسل به حضرت عباس علیه السلام برای گرفتن حاجات

توسل به حضرت عباس علیه السلام برای گرفتن حاجات

توسل به حضرت عباس علیه السلام برای گرفتن حاجات طریق اول: توسل جوینده ابتدا باید چهار شب چهارشنبه‌ای را برگزیند كه دو شب چهارشنبه آن در نیمه دوم ماه قمری واقع شده باشد و دو شب چهارشنبه دیگر( یعنی چهارشنبه سوم و چهارم) در نیمه اول ماه…
متن دوم