آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توسل به حضرت زینب(س)

توسل به حضرت زینب برای رفع گرفتاری و مشکلات

توسل به حضرت زینب برای رفع گرفتاری و مشکلات توسل به حضرت زینب از پر برکت ترین و پر فیض ترین توسلات است. به این صورت که 69 روز هر روز 69 مرتبه صلوات هدیه به حضورشان  تقدیم گردد و بهتر است 690 تومان انفاق در راه خدا به نیت حضرت زینب…
متن دوم