آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

توسل به امام زمان+ شعر

دعایی جهت استغاثه به امام زمان برای رسیدن به حاجات

دعایی جهت استغاثه به امام زمان برای رسیدن به حاجات مرحوم سید علی خان مدنی می گوید : این استغاثه ای است به حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه . هر جا که باشی دو رکعت نماز با حمد و سوره ای که می خواهی بگذار سپس رو به قبله زیر آسمان…
متن دوم