آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تنفس پرانا

طرز تنفس یوگا,تنفس پرانا

طرز تنفس یوگا مطابق شکل زیر بنشینید بدین ترتیب: ۱-    پای چپ در کشاله پایراست و پای راست در کشاله پای چپ، در این‌ حالت کف پاها رو به آسمان است. ۲-    سینه جلو، سر بالا، ستون فقرات کاملاً کشیده و مستقیم. ۳-    چشم‌های خود را ببندید، با…

تنفس یوگا,تنفس پرانا

تنفس «یوگا» منظور مرتاضان هندی از تنفس «یوگا» سوای استنباطی است که ما از تنفس  عادی یا عمیق داریم. تنفس «یوگا» تنفس عادی نیست، تنفس عمیق هم نیست، تنفس «یوگا» بنابر عقاید مرتاضان هندی فلسفه‌ای وسیع و عمیق دارد. عرفای هندی معتقدند که در…
متن دوم