آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین پانردهم

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج حالت1.در یک وضعیت راحت قرار گیرید. دستها را در مقابل بدن و هم سطح شانه ها در جلوی بدن قرار دهید. کف دستها را به سمت بالا باز نگه دارید. دست را از آرنج خم کنید و به جلوببرید تا…
متن دوم