آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرین اول هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین اول و دوم

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین اول و دوم این دسته از تمرینها برای شل و وانهاده کردن عضلات بدن است.برای اقسام بیماریهای رماتیسم,آرتروز,فشار خون بالا,بیماری های قلبی یا سایر دردهای رنج آور ناشی از انقباض بدنی به عنوان درمان عالی توصیه…
متن دوم