آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات یوگا درس چهارم

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین چهارم

پاوان موکت آسانا ضد رماتیسم تمرین چهارم تمرین4.چرخش قوزک پا در حالت قبل باقی بمانید,با کمک دست چپ مچ پای راست را خم کنید و آن را روی ران پای چپ قرار دهید(در این حالت روی مچ پا و حرکتی که می خواهید انجام دهید تمرکز کنید).مطمئن شوید مچ…
متن دوم