آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات یوگا بانوان

تمرینات یوگا برای باسن و همسترینگ

تمرینات یوگا برای باسن و همسترینگ راهکار بدست آوردن باسن و ران متناسب، تمرکز بر گروه‌های عضلانی چهار سر (جلوی ران)، ‌‌هامسترینگ (پشت ران)‌ و گلوئتال (باسن) است. تقویت این عضلات باعث افزایش قدرت شما در انجام تمام کارهایی است که انجام…
متن دوم