آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات یوگا آسانا

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر

هاتا یوگا آسانا تمرین پنجم وضعیت چرخش کمر بایستید و پاها را حدود نیم متر از هم جدا کنید و دستها را کنار بدن قرار دهید. یک نفس عمیق بکشید و هم زمان دستها را بلند کنید و هم سطح شانه ها بیاورید. بازدم را انجام دهید و بذدن…

تمرین های یوگا برای تقویت چشم

تمرین های یوگا برای تقویت چشم چشم,ظریف ترین و حساس ترین عضو بدن است که در کسب دانش بزرگترین بهره را به انسان رسانده است.از این رو مراقبت از چشمها یک امر ضروری و حیاتی است تا این عضو حساس دچار ضعف یا بیماری نشود.اغلب افراد برای جبران…
متن دوم