آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات گروه مقدماتی آسانا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت قفل ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین چهارم وضعیت قفل ساق پا در وضعیت تمرین قرار گیرید. زانوی پای راست را خم کنید و ران پای راست راست را نزدیک قفسه سینه بیاورید.دستها را بالا بیاورید و انگشتان دستها را در قسمت بالای ساق پا نزدیک زانو…

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین دوم چرخش ساق پا حالت1.در وضعیت تمرین قرار بگیرید. پای راست را پنج سانتیمتر از زمین بلند کنید,آن را کشیده ,مستقم نگاه دارید. پاشنه پا نباید زمین را در طول تمرین و در هر پنج زمانی لمس کند. پا را 10 مرتبه…

پاوان موکت آسانا تمرین اول بلند کردن ساق پا

پاوان موکت آسانا تمرین اول بلند کردن ساق پا این دسته از تمرینات معمولا با تقویت سیستم گوارش در ارتباط هستند. این تمرینات برای تمام افرادی که سوء هاضمه ,یبوست,ترش کردن,نفخ باد یا گاز معده,کم اشتهایی,بیماری قند,اختلال…

تمرینات گروه مقدماتی آسانا یوگا

تمرینات گروه مقدماتی آسانا یوگا پاوان موکت آسانا مجموعه تمرین های پاوان موکت آسانا به مناسبت تاثیر مهمی که بر بدن و مغز دارند با اهمیت تلقی می شوند و در سیستم علمی-عملی یوگا بهترین ابزار معالجه و تامین تندرستی هستند.این تمرینات که به…
متن دوم