آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات پاوان آسانا

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ حالت1.به پشت بخوابید,زانوها را خم کنیدو به طرف قفسه سینه ببرید.انگشتان دستها را در بالای ساق ها نزدیک زانوها به هم قلاب کنید. این حالت,وضعیت این تمرین است. بدن را به این طرف و آن طرف…
متن دوم