آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات و طبقه بندی های آسانا یوگا

تمرینات و طبقه بندی های آسانا یوگا

تمرینات و طبقه بندی های آسانا یوگا تمرین آساناها اغلب افراد آساناهای یوگا را به عنوان یک سری حرکت مرزشی تلقی می کنند در حالی که آساناها حرکت ورزشی نیستند بلکه روشهایی هستند کع باعث می شوند بدن الگوی واقعی خودش را بدست آورد و افزایش…
متن دوم