آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات هاتا یوگا

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ

پاوان موکت آسانا تمرین پنجم آلاکلنگ حالت1.به پشت بخوابید,زانوها را خم کنیدو به طرف قفسه سینه ببرید.انگشتان دستها را در بالای ساق ها نزدیک زانوها به هم قلاب کنید. این حالت,وضعیت این تمرین است. بدن را به این طرف و آن طرف…

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج

پاوان موکت آسانا تمرین پانردهم خم کردن آرنج حالت1.در یک وضعیت راحت قرار گیرید. دستها را در مقابل بدن و هم سطح شانه ها در جلوی بدن قرار دهید. کف دستها را به سمت بالا باز نگه دارید. دست را از آرنج خم کنید و به جلوببرید تا…

نکات مهم در تمرینات هاتا یوگا

نکات مهم در تمرینات هاتا یوگا تمرینات ساکن و جنبشی حرکات تند و جنبشی اغلب از نوع حرکات انرژیکی در بدن می باشد که در پرورش ماهیچه بی اثرند اما استواری و ثبات را در ساختار جسمی تامین کرده,انرژی بلوکه شده یاخون مرده ایرا که در ماهیچه ها…
متن دوم