آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات لازم برای تقویت اعصاب، جسم و تمرکز فکر

تمرینات برای تقویت اعصاب,جسم,تمرکز فکر

تمرینات لازم برای تقویت اعصاب، جسم و تمرکز فکر سعی ناکرده در این راه به جایی نرسی مــزد اگــر می‌طلبــی طاعت استــاد ببر ورزش‌هایی که در این‌جا آموزش داده می‌شوند علاوه بر اثرات جسمی، اثرات فکری و عصبی خارق‌العاده‌ای دارند و فایده آنها…
متن دوم