آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات اصولی پرواز روح

تمرینات اصولی پرواز روح

تمرینات اصولی پرواز روح دستور العمل ها و تذکرات برای ایجاد شرایط جهت پرواز روح : 1- مکان انجام تمرین باید کاملاً آرام باشد و البته نیمه تاریک و حتی الامکان درمکانی تمرین کنیم که انرژی مثبت داشته باشد. 2- بهترین زمان برای تمرین…
متن دوم