آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرینات آسانا

تمرینات گروه مقدماتی آسانا یوگا

تمرینات گروه مقدماتی آسانا یوگا پاوان موکت آسانا مجموعه تمرین های پاوان موکت آسانا به مناسبت تاثیر مهمی که بر بدن و مغز دارند با اهمیت تلقی می شوند و در سیستم علمی-عملی یوگا بهترین ابزار معالجه و تامین تندرستی هستند.این تمرینات که به…

تمرینات و طبقه بندی های آسانا یوگا

تمرینات و طبقه بندی های آسانا یوگا تمرین آساناها اغلب افراد آساناهای یوگا را به عنوان یک سری حرکت مرزشی تلقی می کنند در حالی که آساناها حرکت ورزشی نیستند بلکه روشهایی هستند کع باعث می شوند بدن الگوی واقعی خودش را بدست آورد و افزایش…
متن دوم