آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرکز فکر و نبوغ

تمرکز فکر در اختراعات,تمرکز فکر و نبوغ

تمرکز فکر در اختراعات مخترعین کسانی هستند که دارای تمرکز فکر زیادی می­باشند، البته علت اختراع و مخترع شدن فقط و تنها داشتن تمرکز فکر نیست، بایستی قواعد و دستورات و فرمول­های اولیه را یاد گرفت و بعد در صدد اختراع چیزی بود. برخی از مخترعین…
متن دوم