آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تمرکز فکر حضرت علی(ع)

تمرکز فکر حضرت علی(ع)

تمرکز فکر حضرت علی (ع) در یکی از جنگ­های علی (ع) با کفار تیری به پای حضرت فرو می­رود، جراح قشون  که از بنی اسرائیل و به نام ابراهیم شالو بود، به حضور علی (ع) می­رسد و به عرض می­رساند که در این گرمای عربستان، اگر تا چند ساعت دیگر زخم…

دعایی بسیار مجرب از حضرت علی برای حاجات

دعایی بسیار مجرب از حضرت علی برای حاجات منقول است از حضرت علی علیه السلام هر شخصی که هفت هزار بار این بیت را بخواند و بعد از خواندن پاره ای خرما بفقراء نصدیق کند بعد از آن هر مهمی که او را پیش آید همان بیت را هفت بار بخواند…
متن دوم