آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعویذات محبت

در بیان و اقسام تعویذات

 برگرفته از نرم افزار متاسافت در بیان و اقسام تعویذات ( هر گونه کپی برداری فقط با ذکر منبع مجاز می باشد)  باید دانست که تعویذ را 4 اقسام است آتشی-خاکی-بادی-آبی تعویذ آتشی آنرا گویند که بر کاغذ یا بر سفال آب نارسیده یا پوست آهو یا…
متن دوم