آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تصویر زلزله اذربایجان

زلزله آذربایجان

متاسفانه در پی زلزله اخیر در شمال غرب کشور تعدادی از هموطنان عزیزمان را از دست دادیم اندوه ما در غم از دست دادن این عزیزان در واژه ها نمی گنجد تنها می توانیم از خدواند برای خانواده این عزیزان صبری عظیم و برای روح این عزیزان که…
متن دوم