آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تصورات ناصحیح درباره هیپنوتیزم

تصورات ناصحیح درباره هیپنوتیزم

تصورات ناصحیح درباره هیپنوتیزم ولی مثل همیشه که بعد از باز شدن دری به سوی مجهولات، اشخاص کنجکاو و تماشاچی و حقه‌باز و شارلاتان ، در قفای دانشمندان می‌افتند و وارد عرصه جدید می‌شوند، این دفعه نیز یک مشت مردم کنجکاو و بیکار و بی‌خیال…
متن دوم