آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تشخیص سحر در منزل

نسخه ای جهت معلوم کردن موضع سحر در خانه

نسخه ای جهت معلوم کردن موضع سحر در خانه سلام دوستان خوبم اگر در منزل شک دارید که سحر وجود دارد یا خیر میتوانید با این عمل وجود سحر در منزل را متوجه شوید. ابتدا وضو بگیرید و رو به قبله بنشینید.دو رکعت نماز حاجت بخوانید و سپس نیت…
متن دوم