آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تسخیر همزاد

همه چیز در مورد همزاد

همه چیز در مورد همزاد آیا انسان ها همزاد (Doppleganger) دارند؟ آیا یک کپی از شما ، یک رونوشت از خود شما وجود دارد که همین الان مشغول خواندن این مقاله همزمان و همگام با شما باشد؟ آیا شخصی دیگر با اینکه نسخه ای از شماست ولی شما…
متن دوم